Veiledningstjenester

Innenfor moderne veiledning er læring, samspill og endring viktige stikkord. I vårt møte med ledere og ansatte som jobber med barn og unge møter vi ofte de samme behovene for økt felles forståelse, forbedring av samarbeid og rutiner samt en kontinuerlig bevisstgjøring på god håndtering av omsorgsoppdraget.

Viktige fokus for effektiv veiledning er derfor:

Hvordan skape varig endring?
Hvordan gå fra refleksjon til handling?

Vår etiske tilnærming til veiledning henter vi fra terapeuten Carl Rogers, som sier at veileders tilnærming til veisøkerer er avgjørende for effekten av veiledningen. Vi møter veisøker med respekt, varme og profesjonalitet med ønske om at veiledningen skal gi optimal læring.

Slik uttrykker filosofen og teologen Søren Kierkegaard det:

«At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst må passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst…For i sannhet å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn ham – men dog vel først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjelper min merforståelse ham slett ikke. Vil jeg allikevel gjøre min merforståelse gjeldende, så er det fordi jeg er forfengelig eller stolt, slik at jeg i grunnen, i stedet for å hjelpe ham, egentlig vil beundres av ham. Men all sann hjelp begynner med en ydmykelse ; hjelperen må først ydmyke seg under den han vil hjelpe, og herved forstå at det å hjelpe, er ikke det å herske, men det å tjene”

Søren Kierkegaard (1813 – 55)

Vi tilbyr ulike former for veiledning. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.